Mini Bölcsőde

Kedves Szülők! Tisztelt Látogatók!

Szeretettel üdvözöljük Önöket a gombai mini bölcsőde honlapján.

Gomba község Pest megyében, Gödöllői dombság lankáin fekszik. A domborzat által meghatározott utcaszerkezet és a XVIII. századi műemlék épületek (református templom, kúriák), valamint a völgyekkel és mesterséges tavakkal szabdalt táj sajátos hangulatot kölcsönöz a községnek. Az itt lakók és így már a kisgyermekek is szoros kapcsolatban állnak a természettel, élményeiket és tapasztalataikat is ebből környezetből merítik, továbbá a hagyományainkat éltető falubéliek, civil szervezetek és közösségek segítségével fennmaradt népszokásokkal is kapcsolatba kerülhetnek. A településen az alapvető szolgáltatások elérhetők, a megfelelő infrastruktúra kiépített.

A hagyományos tradicionális családszerkezet és a női szerepek megváltozásával, a családok többnyire szűkös anyagi keretei miatt fontossá vált a munkavállalás mindkét szülö számára, ezért sok esetben a gyermekek ellátása a családban nem megoldott, a gyermekek napközbeni ellátása iránti igény megnövekedett. A bölcsődékről szóló NM rendelet módosítása alapján lehetőség nyílt községünkben a mini bölcsődei szolgáltatás kialakítására. így a Gombán lakó gyermekes szülők számára már a bölcsődés korosztálytól kezdve az általános iskola végéig lehetőség van a gyermekek napközbeni ellátására, intézményes nevelésére, oktatására.

A 2019 óta működő mini bölcsőde a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda bölcsőde intézmény része. A mini bölcsőde a község központjától nem messze, a bölcsödei ellátás funkcióinak megfelelően kialakított épületben két gyermekcsoporttal működik, ahol 16 kisgyermek ellátására van lehetőség. A mini bölcsődében 20 hetes kortól három éves korig gondozzuk azoknak a szülőknek a gyermekeit, akik a jogszabályban meghatározott okok miatt gyermekeik napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. A mini bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes, térítésköteles napközbeni gyermekellátás. A bölcsődei ellátás igénybevétele a felvételi kérelem beadásával történik. A mini bölcsődébe történő felvétel a nevelési évben folyamatos.

A mini bölcsődében három kisgyermeknevelö, két bölcsődei dajka látja el a gyermekeket. Épületünkben két tágas, világos, otthonos csoportszoba és az előírtaknak megfelelően, a gyermekek ellátásához szükséges kiszolgáló és személyzeti helyiségek állnak rendelkezésre. A bölcsődei helyiségek berendezése a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő. A bölcsődei helyiségek berendezésénél törekszünk a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő, esztétikus berendezési tárgyak elhelyezésére, és lehetőség szerint minél több természetes anyag használatára. A mini bölcsődét az egyszerű, igényes, saját készítésű dekorációk mellett a gyermekek alkotásaival tesszük otthonossá.

A gyermekek számára megfelelő játék- és mozgásteret biztosítunk. Az udvar alkalmas a gyermekek szabad levegőn való tartózkodására, szabad játéktevékenységekre, mozgásra, a különböző mozgásformák elsajátítására és gyakorlására. A mini bölcsőde csoportszobai és udvari játékkészletének összeállításánál az előírt pedagógiai-, higiénés-, és balesetmentes szempontok mellett, a minőségre, esztétikumra és a tartósságra nagy figyelmet fordítunk.

A bölcsődei nevelés-gondozás kiegészíti a családi nevelést és a kettő szoros összhangja és együttműködése biztosítja a gyermek kiegyensúlyozott egyéni fejlődését. Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük a gyelmekek szociokulturális környezetét és családját, lehetőség szerint a beszoktatás előtt elmegyünk családlátogatásra, majd folyamatos segítséget nyújtunk a gyermekek neveléséhez a családok számára. A nevelés-gondozás során a kisgyermekek számára biztonságot és állandóságot nyújtó folyamatos, rugalmas napirend biztosítása mellett kiemelt szerepet kap bölcsődénkben az empatikus, segítő- és támogató nevelési attitűd valamint a gyermekközpontú pedagógiai megközelítés.

Feladatunknak tartjuk olyan kisgyermekek nevelését, akik az életkoruk és egyéni fejlettségük szerint fokozatosan önállósodása készen állnak új tapasztalatok szerzésére, a környező világ felfedezésére, más gyermekekkel való kapcsolatteremtésre. Olyan sokoldalúan fejlődő, vidám, kiegyensúlyozott, óvodára kész gyermekké váljanak, akik kíváncsiak, tudnak alkalmazkodni, az őszinteség, nyitottság és együttműködés jellemzi őket. Kötődnek a mesékhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez, szeretik és óvják a természet kincseit.

A mini bölcsőde működési alapelveiről, a bölcsődei nevelés-gondozás átfogó tervéről, megvalósítandó feladatainkról, céljainkról és a programjainkról bővebb felvilágosítást nyújt a mini bölcsőde szakmai programja és házirendje. A mini bölcsődébe történő felvétel folyamatát és a bölcsődei ellátás térítési díjára vonatkozó információkat a felvételi szabályzat tartalmazza. A mini bölcsőde dokumentumai intézményünk honlapján olvashatók, az intézményben megtalálhatók. A mini bölcsődével kapcsolatosan információt nyújt az igazgató telefonon, illetve előre egyeztetett időpontban személyesen.

Szeretettel várunk minden érdeklődő családot és kisgyermeket!

Tóthné Szegedi Judit igazgató
és a mini bölcsőde dolgozói