Óvodánkról

Névadónkról

Az évtizedek óta itt fészkelő gólyák adták az ötlelet, hogy a hagyományőrzéshez leginkább illő gólyafészek nevet válasszuk. Úgy gondoljuk, hogy a gólya szülők alakja, és ahogyan kiterjesztik szárnyukat a kicsiny fiókákra, méltóan jelképezik az óvodai nevelők védő, óvó gondoskodását óvodásaink felett.

Pedagógiai programunk:

Óvodánk programja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján és a helyi sajátosságok figyelembevételével készült; néphagyományőrző, természetközeli,
családokkal együttműködő óvodai program. Az óvodáskorú gyermekeknek joga van ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje, ezekről pozitív élményeket szerezzen, és ezáltal hiteles és követendő mintákat kapjon.

Pedagógiai programunkat vegyes életkorú gyermekcsoportokban valósítjuk meg. Új óvodások jelentkezésekor, elhelyezésüknél figyelembe vesszük a gyermekek életkorát, fejlettségi szintjét, rokoni kapcsolatait, és a szülők igényeit.

Programunk a gyerekek egyéni fejlesztése érdekében a családokkal való együttnevelést helyezi előtérbe. A sikeres óvodai nevelés feltétele a családok aktív részvétele,
segítsége, hogy vállalják, magukénak érezzék a néphagyomány őrzését, a múlt értékeinek tovább örökítését.
Az óvodánk életét színesítő, választható programok, illetve délutáni foglalkozások: úszás a Monori Uszodában, tehetség gondozási csoport, és megmozgató játékos torna foglalkozás, hittan, néptánc.

Az óvoda adatai:

Az óvoda 1948-ban épült, először egy csoporttal, később 2, majd három csoporttal működött. A megemelkedett gyermeklétszám miatt fontos volt a további bővítés, így 2005-ben 5 csoportos lett az óvoda, mindegy 120 gyerek ellátását biztosítja.

Személyi feltételek:

Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló pedagógiai intézménye. A Helyi Nevelési Programban leírt nevelési-fejlesztési elképzelésekhez biztosítottak a személyi feltételek.

  • Óvodapedagógus: 11 fő
  • Dajka: 5 fő
  • Pedagógiai asszisztens: 2 fő
  • Technikai létszám: 3 fő

 

Tóthné Szegedi Judit, óvodavezető